Новини около Научноизследователски център „Demokritos“

На половин вековната годишнина от създаването на „Demokritos“ бяха отдадени почит и признания към учените, допринесли за множеството научни открития и изследвания. Научно изследователски център НСС „Demokritos“, се превърна в най-големият мултидисциплинарен изследователски център на страната домакин и значително обогати научните изследвания, технологичното развитие и образователните дейности, в осем институти. В него участие взеха международно изтъкнати научни специалисти от центъра, които използват редица уникални гръцки научноизследователски инфраструктури и през цялото време работят усърдно за върхови научни постижения, технологични иновации и образование. Освен интензивните усилия бяха насочени действия и към взаимното свързване на технологиите и иновациите. С помощта на комбинация от ефективни изследвания, администрация и научно управление НСС „Demokritos“, както и насърчава научните изследвания и технологичното развитие на по-голям мащаб се наредиха сред най-големите изследователски центрове в Гърция и цяла Европа.
Продължете да четете Новини около Научноизследователски център „Demokritos“

Предистория на Националният център за научни изследвания „Demokritos

Мултидисциплинарен изследователски център „Demokritos“ е основан в Гърция. Неговата основна дейсност се свежда главно до експертиза и инфраструктура в областта на нанотехнологии, енергетика и опазване от вредите за околната среда, Particle, Biosciences, ядрена наука, информатика и телекомуникации.

Центърът „Demokritos“ е открит през 1961 г. Старта му е държавно образувание и е известен под името Nuclear Research Center „Demokritos“, дейността му се насочва към експлоатация на съоръжения за изследвания на ядрен реактор. Само по себе си развитието на ядрения реактор въведе технология за авангардни технологии към Гърция, което представлява важна повратна точка в развитието на широкомащабни научноизследователски инфраструктури и първа стъпка към създаването на национална политика за технологии и научни изследвания.
Продължете да четете Предистория на Националният център за научни изследвания „Demokritos