Новини около Научноизследователски център „Demokritos“

На половин вековната годишнина от създаването на „Demokritos“ бяха отдадени почит и признания към учените, допринесли за множеството научни открития и изследвания. Научно изследователски център НСС „Demokritos“, се превърна в най-големият мултидисциплинарен изследователски център на страната домакин и значително обогати научните изследвания, технологичното развитие и образователните дейности, в осем институти. В него участие взеха международно изтъкнати научни специалисти от центъра, които използват редица уникални гръцки научноизследователски инфраструктури и през цялото време работят усърдно за върхови научни постижения, технологични иновации и образование. Освен интензивните усилия бяха насочени действия и към взаимното свързване на технологиите и иновациите. С помощта на комбинация от ефективни изследвания, администрация и научно управление НСС „Demokritos“, както и насърчава научните изследвания и технологичното развитие на по-голям мащаб се наредиха сред най-големите изследователски центрове в Гърция и цяла Европа.

Развитието на ядрения реактор и въвеждането в експлоатация на съоръжения за изследвания в Гърция се оказа повратна точка в развитието на научните изследвания на мащабни инфраструктури и първата стъпка към създаването на национална политика за научни изследвания и технологии. След 50 години работа, „Demokritos“ става отправна точка като успешен пример на мултидисциплинарен изследователски център в страната Гърция.

Поради финансовата криза и нейните измерения, 2011 г. се оказа като камък за научната общност. Националното измерение на икономическата криза изисква постоянни и систематични усилия за подобряване на конкурентоспособността на Гърция и привличането на инвестиционни фондове, наред с други. Националния център за научни изследвания „Demokritos“ отбеляза своята петдесет години научна и изследователска дейност, както и приноса към обществото и отговаря на съвременни предизвикателства от обширна организационна реформа и преориентация на оперативния обхват и цели. Под такъв контекст, „Demokritos“ започна интегрирането на своя развойна дейности и европейски възможности за финансиране, с цел по-нататъшно укрепване на международните инициативи за научни изследвания и сътрудничество. Главна цел е увеличаване дейностите за трансфер на технологии и иновации, за да допринесат за национални инициативи и развитие на научните изследвания и технологиите в Гърция. Научно изследователски център „Demokritos“ е готов да изиграе съществена роля за „мултипликационен ефект“ на научни и изследователски дейности, които ще се отразят положително на икономическото развитие в Гърция.